Integrali pagalba į namus

Integralios pagalbos paslaugos teikiamos vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-12-11 d. sprendimu Nr. T3-537 „Dėl Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų teikimo asmens namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Tarybos sprendimas

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-12-11 d. sprendimas Nr. T3-536 „Dėl projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus rajone“ įgyvendinimo“:

Sprendimas dėl projekto įgyvendinimo

Integralios pagalbos padalinio globa ir slauga namuose veikla

Juodšilių seniūnijos bendruomenės  socialinių paslaugų centras 2016 m. spalio 5 dieną pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra, kuria įsipareigoja Vilniaus rajono savivaldybėje teikti Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Projekto įgyvendinimo metu integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose bus teikiama 60 neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims.  Bus teikiamos konsultavimo paslaugos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius ar senyvo amžiaus asmenis sudarant geresnes sąlygas įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jų globojamiems šeimos nariams sudaryti sąlygas kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą.

Projekto vykdymo trukmė – 33 mėnesiai (tris mėnesius vyks pasirengimo darbai). Siekiant užtikrinti kokybišką integralios pagalbos paslaugų teikimą bus formuojamos dvi mobilios komandos, tam, kad komandos suteiktų kokybiškas integralias paslaugas, jos bus aprūpintos automobiliu, sanitarinėmis ir higienos prekėmis, slaugos įranga ir įrenginiais pritaikytais darbui su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis. Norint teikti integralios pagalbos paslaugas namuose buvo atlikti šie veiksmai:

  • atliktas patalpų remontas ir įrengimas;
  • patvirtinta nauja Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro nuostatų redakcija;
  • pakeista patalpų paskirtis;
  • gautas Leidimas-higienos pasas „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla“;
  • paruošti visi dokumentai gauti licencijas Socialinei globai ir Slaugai namuose.

Veiklą planuojama pradėti 2017 m. I ketvirtį.

Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0030 „Integrali pagalba į namus Vilniaus rajone“ bendrai finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų

Projekto dalyvių anketinės apklausos duomenų suvestinė (2017 m.)

Licencija socialinei globai teikti :

Licencija socialinei globai

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija išduota 2017-02-01 Nr. 3857

 

Kreipimasis dėl integralios pagalbos namuose:

*Vilniaus rajone integralią pagalbą organizuoja ir koordinuoja Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, tel. 8 5 2493 315, 8 5 2493 087;

*Integralios pagalbos paslaugas planuoja ir administruoja Vilniaus rajono

savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, tel. 8 5 275 05 57;

*Asmuo, vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas (rūpintojas) ar kitas

suinteresuotas asmuo gali kreiptis į seniūnijos, pagal gyvenamąją vietą, socialinio darbo organizatorių.