Jaunimo laisvalaikio ir užimtumo centras

Jaunimo laisvalaikio ir sporto padalinys

Juodšilių seniūnijos bendruomenės jaunimo sporto ir laisvalaikio centre treniruoklių salė yra viena iš mėgstamiausių vietų, kur kiekvieną darbo dieną lankosi tiek jaunimas, tiek suaugusieji.

2016 metais treniruoklių salę nuolat lankė 38 žmonės, didžiausią dalį sudarė jaunimas. Naudotis treniruoklių sale galima nuo 16 metų, kai sveikatos būklė yra gera. Paaugliai, norintys sportuoti anksčiau, turi pristatyti tėvų leidimą (sutikimą).

Užsiregistravę žmonės lankė sporto salę pagal nustatytą užimtumo grafiką. Treniruoklių salė veikia nuo 12 iki 20 valandos. Kiekvieną darbo dieną yra 4 užsiėmimo grupės, į kurias gali užsirašyti lankytojas:

 1. 12:00 – 14:00;
 2. 14:00 – 16:00
 3. 16:00 – 18:00;
 4. 18:00 – 20:00.

Kiekvienam lankytojui yra skirta iki dviejų valandų sportui. Vieno užsiėmimo metu (grupės metu) gali sportuoti iki 4 žmonių, kadangi treniruoklių salės plotas yra ribotas. Kiekvienas lankytojas prieš pradedant sportuoti yra užregistruojamas „Lankytojų registravimo žurnale“. Šis žurnalas reikalingas statistikos duomenims sudaryti bei  apgadinus treniruoklius, galima būtų įrodyti, kad tai padarė tam tikras asmuo. Pagal žurnalo rodmenis, galima teigti, kad treniruoklių salės užimtumas 2016 metais siekė apie 85 proc., tai reiškia, kad treniruoklių salė veikia efektyviai ir pagal savo paskirtį.

Vaikų ir jaunimo grupė

Socialinių paslaugų centro vaikų ir jaunimo grupių užsiėmimus lankė 75 vaikai ir jaunimas nuo 7 iki 19 metų. Vaikai ir jaunimas centrą lankė penkias dienas per savaitę. Centro padalinyje veikia 4 būreliai.

Būrelis „Kuriu – save išreiškiu“

Užsiėmimai vyksta kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 1300 iki 1500 val.

Tikslas – laisvai kurti, susipažinti su pagrindinėmis lietuvių tautos tradicijomis, skatinti vaizduotę ir kūrybinius sugebėjimus konkrečioje meninėje veikloje, ugdyti jaunimo pasitikėjimą savimi, savarankiškumą ir atsakomybę.

     Uždaviniai:

 • Ugdyti žodžio raišką;
 • Skatinti jaunimą kurti, analizuoti kūrinius ir aplinką, plėsti žinias apie lietuvių tautos meną ir techniką;
 • Ugdyti estetinį skonį ir mokyti komponuoti;
 • Mokyti bendravimo meno, demokratiškumo, skiepyti dorovines nuostatas.

2016 metais Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų laisvalaikio ir sporto centre organizuojamą būrelį „Kuriu – save išreiškiu“ lankė 24 asmenys, nuo 7 iki 13 metų amžiaus.

Per šiuos metus mūsų centro jaunimui ir vaikams buvo suorganizuotos įvairios šventės:

 1. Mamos dienos minėjimas;
 2. Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas;
 3. Joninių šventės minėjimas;
 4. 10 m. Socialinių paslaugų centro atidarymo minėjimas bei Laisvalaikio ir sporto filialo atidarymas;
 5. Šv. Kalėdų šventės minėjimas.

Taip pat per šiuos metus buvo suorganizuotos ir įgyvendintos dvi akcijos:

 1. „Žvakutė ant užmiršto kapo „;
 2. „Saldžios Kalėdos senjorams“.

Ansamblis „Extra junior“

           „Extra junior“ ansamblį lanko 24 moksleiviai nuo 1 iki 12 klasių. 2016 metais išmokome taisyklingos ir laisvos stovėsenos, nesunkias vokalizes, liaudies, religines, estradines dainas.

Būrelis „Auksinės rankelės“

Jaunimo centre nuo 2016-10-01 veikia rankdarbių būrelis  „Auksinės rankelės“. Užsiėmimai  vykdomi antradieniais nuo 15:30 iki 17:00.

Tikslas – puoselėti meilę menui, grožiui, ugdyti estetinį suvokimą, skatinti domėtis rankdarbių menu. Supažindinti su daiktų ir daiktinės aplinkos gaminių kūrimo procesais, atskleisti ir ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, plėtoti mokinių gebėjimą vertinti technologinio proceso visumą – nuo idėjos iki jos įgyvendinimo, puoselėti estetinę kultūrą.

Uždaviniai:

 • Ugdyti meninius gebėjimus.
 • Ugdyti vizualinę ir emocinę kultūrą, skatinti savarankišką mastymą.
 • Suteikti galimybę vaikams susipažinti su įvairiom meno ir technologijų šakom.

Jaunųjų gamtos tyrėjų būrelis „Eurika”

            Užsiėmimai vyksta antradieniai nuo 15,30 iki 17,00 val.

            Tikslas – gamtamokslinis  kursas, skirtas nuodugniau pažinti ir suprasti biologinių sistemų funkcionavimo dėsningumus, gamtos vieningumą ir pusiausvyrą.

Uždaviniai :

 • išbandyti įvairias aplinkas, siekiant patrauklaus ir kryptingo mokymosi;
 • rasti sprendimus, kaip, kompleksiškai ugdant mokinių gebėjimus, siekti mokinių domėjimosi tyrinėjimu ir mokslu.
 • ugdyti žingeidų, kūrybingą, aktyvų, atsakingą vaiką, gebantį save išreikšti per gamtos pažinimą ir meninę veiklą.