Jaunimo laisvalaikio ir užimtumo centras

Jaunimo laisvalaikio ir sporto padalinys

Juodšilių seniūnijos bendruomenės jaunimo sporto ir laisvalaikio centre treniruoklių salė yra viena iš mėgstamiausių vietų, kur kiekvieną darbo dieną lankosi tiek jaunimas, tiek suaugusieji.

2022 metais treniruoklių salę pastoviai lankė 18 žmonės, didžiausią dalį sudarė jaunimas. Naudotis treniruoklių sale galima nuo 16 metų, kai sveikatos būklė yra gera. Paaugliai, norintys sportuoti anksčiau, turi pristatyti tėvų leidimą (sutikimą).

Užsiregistravę žmonės lankė sporto salę pagal nustatytą užimtumo grafiką. Treniruoklių salė veikia nuo 12 iki 20 valandos. Kiekvieną darbo dieną yra 4 užsiėmimo grupės, į kurias gali užsirašyti lankytojas:

  1. 12:00 – 14:00;
  2. 14:00 – 16:00
  3. 16:00 – 18:00;
  4. 18:00 – 20:00.

Kiekvienam lankytojui yra skirta iki dviejų valandų sportui. Vieno užsiėmimo metu (grupės metu) gali sportuoti iki 4 žmonių, kadangi treniruoklių salės plotas yra ribotas. Kiekvienas lankytojas prieš pradedant sportuoti yra užregistruojamas „Lankytojų registravimo žurnale“. Šis žurnalas reikalingas statistikos duomenims sudaryti bei  apgadinus treniruoklius, galima būtų įrodyti, kad tai padarė tam tikras asmuo. Pagal žurnalo rodmenis, galima teigti, kad treniruoklių salės užimtumas 2022 metais siekė apie 100 proc., tai reiškia, kad treniruoklių salė veikia efektyviai ir pagal savo paskirtį.

Centras suteikia galimybę Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijai naudotis sporto sale, kadangi mokykloje jos neturi. Kiekvieną penktadienį nuo 8:00 iki 12:00 val. mokiniai su mokytoju vykdo kūno kultūros pamokas. Taip pat sporto salėje vyksta graikų – romėnų imtynių užsiėmimai, kuriuose mielai dalyvauja vaikinai, nes užsiėmimai yra nemokami. Treniruotės vyksta kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 15:00 iki 18:00 val. Dalyvauja vaikai ir jaunimas nuo 8 iki 17 metų , 2022 metais treniruotes lankė  12 asmenų.

Jaunimo centre veikiantys užimtumo būreliai:

  1. Būrelis „Kuriu – save išreiškiu“
  2. Būrelis „Jaunasis kulinaras“
  3. Būrelis „Sporto didvyriai“
  4. Būrelis „Kūrybos valanda“
  5. Būrelis „MB Anglika“
  6. Būrelis „Lietuvos kalbos kultūra“

Nuo 2022-06-27 Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre buvo vykdoma vasaros dienos stovykla „Svajonių takais“. Vaikai susirinko į stovyklą, kur jų laukė įdomių užsiėmimų programa, skirta mokinukų užimtumui vasaros atostogas paįvairinti ir ugdyti neformaliose, pilnose įspūdžių veiklose. Dalyvavo 15 vaikų; iš jų 9 iš socialiai remtinų ir nepasiturinčių šeimų. Stovyklos veiklos kryptis bendro pobūdžio, sportinė, kūrybinė ir meninė.

Stovyklos metu vyko turininga edukacinė sportinė veikla. Sustiprėjo ugdytinių kompetencijos: saugos, socialinių įgūdžių ugdymo, meninė, pažinimo, bendravimo bei komunikavimo, formuotos vertybinės nuostatos. Turiningai ir saugiai praleistas laisvalaikis, susipažinta su sveika gyvensena, buvo lavinami vaikų įvairūs gabumai: sporto, šokių, meno, kūrybinė veikla. Vaikams buvo rengiamos sportinės rungtys, kuriose kiekvienas vaikas galėjo patikrinti savo ištvermę, greitumą, atidumą ir darbą komandoje. Kiekvienas stovyklautojas rado sau tinkamą ir mėgstamą užsiėmimą.

Daug vaikų ir jaunimo pritraukė organizuojami NVŠ būreliai, kurių 2022 metais pasirinkimas buvo nemažas.