Savarankiško gyvenimo namai „Po vienu stogu“

Savarankiško gyvenimo namų „Po vienu stogu“ padalinys

 

2016 m. savarankiško gyvenimo namuose „Po vienu stogu“ gyventojų skaičius nuolat kito, metų pabaigoje liko 13 gyventojų: 7 moterys ir 6 vyrai.

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes:

Amžius, m. Iki 30 30-49 50-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 ir vyr.
Gyventojų skaičius 2 2 2 1 1 1 4

 

Visi savarankiško gyvenimo namų gyventojai suskirstyti į 2 grupes. Pirma grupė – savarankiški gyventojai, antra grupė – nevisiškai savarankiški.

 Socialinės priežiūros paslaugas teikia 3 socialiniai darbuotojai ir 1 socialinio darbuotojo padėjėjas, kurie sprendžia su klientais susijusius klausimus. Socialiniai darbuotojai kiekvieną dieną veda užsiėmimus, kurių metu ugdomi higienos, darbiniai, meniniai ir socialiniai įgūdžiai.

Kiekvienais metais parengiamos užimtumo veiklos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos. Pastarųjų programų vykdymas aptartas su gyventojais. Kasdieninėje veikloje socialiniai darbuotojai problemas sprendžia individualiai ir komandinio darbo principu.

Dirbant su gyventojais naudojama grupinio ir individualaus darbo metodika, ieškoma priimtinų būdų ir formų ( žodinės, vaizdinės, praktinės ir t.t.)

Socialinis darbuotojas įvertina kliento socialinę situaciją, surenka ir kaupia informaciją apie klientą, bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklą su kitomis institucijomis, koordinuoja santykius su kliento šeima, padeda spręsti iškilusius konfliktus. Gyventojams parengtos ir vykdomos programos:

 1. Meno terapija;
 2. Rankdarbių veikla;
 3. Maisto gaminimas;
 4. Darbo terapija;
 5. Kompiuterinių gudžių lavinimas;
 6. Sporto užsiėmimai;
 7. Muzikos terapija .

Pagal poreikį, gyventojai užregistruojami pas šeimos gydytojus ir kitus specialistus, nuvežami. Suteikiama pagalba perkant vaistus vaistinėse. Vaistų išdavimas ir kontrolė.

Savarankiško gyvenimo namuose švenčiami visų gyventojų gimtadieniai, metinės šventės. Organizuojamos Užgavėnės, sportines varžybos. Suteikiamos galimybės atvažiuoti specialistams skaityti  įvairias paskaitas, kurios yra aktualios mūsų gyventojams ir jie su mielu noru dalyvauja.

Vedamos įvairios darbo terapijos, kurių pagalba:

 • Formuojami kūrybinio darbo įgūdžiai;
 • Skatinamas gyventojų savarankiškumas;
 • Ugdoma savitarpio pagarba, mokama bendravimo;
 • Atitraukiamas gyventojų dėmesys nuo negerų minčių, sukeliamos teigiamos emocijos;
 • Teikiamos užimtumo paslaugos, formuojami bei lavinami kasdieniai įgūdžiai;
 • Suteikiamos galimybės atsiskleisti ir mokytis pažinti:
 • Propaguojamas sveiką gyvenimo būdas
 • Savarankiškiems namų gyventojams organizuojamos įvairios išvykos ir ekskursijos.