Savarankiško gyvenimo namai „Po vienu stogu“

Savarankiško gyvenimo namų „Po vienu stogu“ padalinys

 

2022 m. savarankiško gyvenimo namuose „Po vienu stogu“ gyventojų skaičius nuolat kito, metų pabaigoje liko 13 gyventojų: 9 moterys ir 4 vyrai.

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes:

Amžius, m. Iki 30 30-49 50-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 ir vyr.
Gyventojų skaičius 0 1 1 3 2 1 1 3 1

Visi savarankiško gyvenimo namų gyventojai suskirstyti į 2 grupes. Pirma grupė – savarankiški gyventojai, antra grupė – dalinai savarankiški.

Socialinės priežiūros paslaugas teikia 4 individualios priežiūros darbuotojai ir 1 socialinis darbuotojas, kurie sprendžia su klientais susijusius klausimus. Individualios priežiūros darbuotojai kiekvieną dieną veda užsiėmimus, kuriu metu gyventojai ugdomi higienos, darbinių, meninių ir socialinių įgūdžių.

Kiekvienais metais parengiamos užimtumo veiklos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos. Pastarųjų programų vykdymas aptariamas su gyventojais. Kasdieninėje veikloje individualios priežiūros specialistai  problemas sprendžia individualiai ir komandinio darbo principu.

Dirbant su gyventojais naudojama grupinio ir individualaus darbo metodika, ieškoma priimtinų būdų ir formų ( žodinės, vaizdinės, praktinės ir t.t.)

Socialinis darbuotojas įvertina kliento socialinę situaciją, surenka ir kaupia informaciją apie klientą, bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklą su kitomis institucijomis, koordinuoja santykius su kliento šeima, padeda spręsti iškilusius konfliktus. Gyventojams parengtos ir vykdomos programos:

 1. Meno terapija;
 2. Rankdarbių veikla;
 3. Maisto gaminimas;
 4. Darbo terapija;
 5. Kompiuterinių gudžių lavinimas;
 6. Sporto užsiėmimai;
 7. Muzikos terapija .

Pagal poreikį, gyventojai užregistruojami pas šeimos gydytojus ir kitus specialistus, nuvežami. Suteikiama pagalba perkant vaistus vaistinėse. Vaistų išdavimas ir kontrolė.

Savarankiško gyvenimo namuose švenčiami visų gyventojų gimtadieniai, metinės šventės. Organizuojamos Užgavėnės, sportines varžybos. Suteikiamos galimybės atvažiuoti specialistams skaityti  įvairias paskaitas, kurios yra aktualios mūsų gyventojams ir jie su mielu noru dalyvauja.

Vedamos įvairios darbo terapijos, kurių pagalba:

 • Formuojami kūrybinio darbo įgūdžiai;
 • Skatinamas gyventojų savarankiškumas;
 • Ugdoma savitarpio pagarba, mokama bendravimo;
 • Atitraukiamas gyventojų dėmesys nuo negerų minčių, sukeliamos teigiamos emocijos;
 • Teikiamos užimtumo paslaugos, formuojami bei lavinami kasdieniai įgūdžiai;
 • Suteikiamos galimybės atsiskleisti ir mokytis pažinti:
 • Propaguojamas sveiką gyvenimo būdas
 • Savarankiškiems namų gyventojams organizuojamos įvairios išvykos ir ekskursijos.

Visiems gyventojams teikiama transporto paslauga, nuvežant pas gydytojus, į vaistines, į prekybos centrus nusipirkti maisto produktus ir kitus būtiniausias priemones gyvenimui, vežami pagal poreikių į valstybines ir kitas  institucijas. Viso per metus suteikta 780 transporto paslaugų gyventojams. Pagal poreikių gyventojai užregistruojami pas šeimos gydytojus ir kitus specialistus, nuvežami. Suteikiama pagalba perkant vaistus vaistinėse. Kai  kuriems klientams reguliuojamas vaistų išdavimas ir kontrolė.