Pradedamas vykdyti projektas „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ Nr. 07-003-P-0001

Naujienos

2023 m. sausio mėn. Europos socialinio fondo agentūra ir Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras sudarė partnerystės sutartį dėl projekto „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ Nr. 07-003-P-0001 vykdymo.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Integralios pagalbos projekte dalyvaujantis asmenys gaus kompleksines, dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugas.

Integralios pagalbos paslaugos bus teikiamos vaikams su negalia bei sunkia negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-01-01 iki 2026-12-31

Dėl informacijos apie teikiamas paslaugas kreiptis telefonu: 85 2493 315 arba elektroniniu paštu: valcen7@gmail.com