Informacija apie darbo užmokestį

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir vėlesniais šio įstatymo pakeitimais.