Projektinė veikla

Nuo 2016-10-05 d. vykdomas Projektas, Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0030 „Integrali pagalba į namus Vilniaus rajone“ bendrai finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų. 

Projekto vykdytojai:

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Europos socialinio fondo agentūra

https://www.esf.lt/lt

Daugiau informacijos apie projektą skiltyje Padaliniai, Integrali pagalba į namus.